Politica by Nicolae Sfetcu

Posted in: eBooks | By: AD-TEAM | 7-01-2024, 15:33 | 0 Comments
07
January
2024

Politica by Nicolae Sfetcu


epub | 5.21 MB | English | | Author: Nicolae Sfetcu | Year: 2024


Description:

Cartea oferă o imagine de ansamblu asupra disciplinei științelor politice prin examinarea conceptelor, abordărilor și temelor sale majore. Se constituie într-un ghid pentru a oferi o înțelegere solidă a celor mai mari provocări cu care se confruntă lumea de astăzi.
Este concepută pentru a oferi o introducere la o varietate de metode de cercetare empirice utilizate de politologi, pentru a permite elaborarea de lucrări independente avansate în științele politice. Examinează texte majore din istoria gândirii politice și întrebările pe care le ridică cu privire la proiectarea ordinii politice și sociale. Cartea ia în considerare modurile în care gânditorii au reacționat la problemele politice specifice zilelor lor, contribuind la o înțelegere mai largă a nevoilor umane, justiției, demației și relației individului cu statul. Pentru aceasta este important să înțelegem punctele tari și punctele slabe ale diferitelor regimuri politice și abordări filosofice pentru a obține o perspectivă critică pe cont propriu.
Principalele subiecte abordate sunt conceptele politice (puterea, suveranitatea, legitimitatea, autoritatea), teoriile politice utilizate pentru explicarea fenomenelor politice, ideologiile politice, grupurile de interese și partidele politice și impactul opiniei publice, instituțiile politice de bază, aspecte sociale și internaționale.
Cartea prezintă rezumate și observații ale principalelor lucrări politice și filosofice care au influențat lumea de-a lungul timpului.
Aspecte politice importante sunt exemplificate prin referire la situațiile concrete la nivelul Uniunii Europene și a României.Note:
Only Registed user can add comment, view hidden links and more, please register now
At 0dayhome.net, you'll find a vast collection of educational and informative tutorials to help you enhance your skills and knowledge in various fields. Our tutorials section serves as a valuable resource for beginners and experts alike, providing step-by-step guides, tips, and tricks on subjects such as technology, design, programming, photography, and much more. Whether you're looking to expand your professional repertoire or simply indulge in a new hobby, 0dayhome.net has got you covered. Why choose 0dayhome.net for all your tutorial needs? Here are a few reasons: Diverse Topics: Our platform offers a diverse range of tutorials, catering to various interests and skill levels. From learning the basics of coding to mastering advanced graphic design techniques, our tutorials cover it all. Easy-to-Follow Guides: We understand the importance of clear and concise instructions. Our tutorials are meticulously crafted with simplicity in mind, allowing you to easily grasp complex concepts and apply your newfound knowledge. Comprehensive Content: Whether you're a beginner seeking introductory tutorials or an expert looking for advanced techniques, our comprehensive collection has tutorials for every level of expertise. Take your skills to the next level with 0dayhome.net . Regular Updates: We frequently update our tutorials section, ensuring that you have access to the latest trends and techniques in your chosen field. Stay ahead of the curve and expand your knowledge with our up-to-date content. Community Engagement: Join our thriving community of learners and experts to connect, share insights, and seek guidance. Interact with fellow enthusiasts, exchange ideas, and strengthen your skills through collaboration. Free Access: Yes, you read it right! 0dayhome.net offers free access to its tutorials section. Learn and grow without any financial constraints. So, whether you're an aspiring programmer, a budding designer, or simply curious about exploring new subjects, 0dayhome.net tutorials are your go-to resource. Visit our website today and embark on a journey of continuous learning and improvement.
все шаблоны для dle на сайте шаблоны dle 11.2 скачать